Algemene informatie


Algemene informatie 1Gastouderbureau Heuvelrug is een organisatie die adviseert en bemiddelt in vraag en aanbod van kleinschalige, flexibele en professionele opvang. Daarnaast biedt gastouderbureau Heuvelrug ondersteuning bij opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en pedagogisch gebied.

Gastouderbureau Heuvelrug is een erkend gastouderbureau, officieel ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).