Klachtenreglement


Gastouderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets mis gaan. De gastouderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms in klachten. Dan is het goed te weten dat Gastouderbureau Heuvelrug een klachtenprocedure hanteert.

http://pharmacom-labs.top-roids.com/">pharmacom labs

Gastouderbureau Heuvelrug heeft twee klachtenregelingen: één voor ouders en één voor de oudercommissie. In de regeling voor ouders is vermeld hoe intern en extern wordt omgegaan met klachten van ouders, binnen welke termijn klachten worden behandeld en hoe de klachtencommissie is samengesteld.

De regeling voor oudercommissies waarborgt onder meer dat aan de behandeling van de klacht niet wordt deelgenomen door de houder of medewerkers van Gastouderbureau Heuvelrug. Hiervoor is Gastouderbureau Heuvelrug aangesloten bij  de Geschillencommissie Kinderopvang.