Zelfstandig ondernemer

http://vermodje.top-roids.com/product/stanover-vermodje/">stanover 10mg

Zelfstandig ondernemer1Gastouders kunnen in veel gevallen in aanmerking komen voor het ondernemerschap.
Of u in aanmerking komt voor het ondernemerschap hangt af van verschillende criteria. Aan de hand van deze criteria zal de bevoegde belastinginspecteur uw fiscale status (zoals ingevuld in uw aangifte inkomstenbelasting) beoordelen.

De criteria die in de meeste gevallen beslissend zijn voor het bepalen of een gastouder van Gastouderbureau Heuvelrug ondernemer is, betreffen voornamelijk:

  • De hoogte van de winst,
  • Hoeveelheid tijd die u steekt in uw werkzaamheden
   • Aantal en welke opdrachtgevers

Over het algemeen genomen wordt een gastouder in ieder geval als ondernemer gezien als deze gedurende minimaal drie dagen per week opvang biedt aan drie of meer kinderen van minimaal twee verschillende vraagouders. Doorgaans zal dit leiden tot een jaarlijkse omzet van minimaal € 8.500. Bij een dergelijke omvang en omzet zal, mede gelet op de aard en omvang van dan te verrichten werkzaamheden, in het algemeen sprake zal zijn van winst uit onderneming

Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor gastouders die voornamelijk binnen de (directe) familiesfeer kinderen opvangen. Deze gastouders komen veelal niet in aanmerking als ondernemer voor de inkomstenbelasting omdat in deze gevallen vaak de familierelaties overheersen over de hierboven genoemde punten

Indien de gastouder besluit tot het zelfstandig ondernemerschap, dient zij zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Een gastouder die als zelfstandig ondernemer kwalificeert heeft een lagere belastingdruk over de inkomsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Zakelijke kosten mag de gastouder helemaal aftrekken.
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek.
  • MKB vrijstelling.

Deze aftrekken zorgen ervoor dat de winst waarover belasting wordt berekend lager is.
Over de belastbare winst wordt dan belasting berekend.
Daarnaast is over de belastbare winst ook een premie zorgverzekeringswet verschuldigd.

Voor een uitgebreidere uitleg en omschrijving van het zelfstandig ondernemerschap kunt u de brochure Gastouderopvang en Belasting downloaden.