Risico-inventarisatie


RisicoinventarisatieRisico inventarisatie (RI) staat voor het inventariseren en inschatten van risico’s.
De gastouder is verantwoordelijk voor een gezonde schone en veilige opvangomgeving. Gastouderbureau Heuvelrug maakt gebruik van een risico inventarisatie en evaluatie formulier, welke jaarlijks wordt afgenomen op de opvang omgeving en waaraan deze omgeving dient te voldoen. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar de mogelijke risico’s die kinderen in de opvang lopen, gelet op het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De risico inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:

  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden;
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

Gastouderbureau Heuvelrug stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Gastouders dienen kennis te nemen van de Risico inventarisatie van Gastouderbureau Heuvelrug en op basis hiervan de nodige acties ter verbetering van de veiligheid en hygiëne te nemen. Op deze manier kan Gastouderbureau Heuvelrug de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen.

Op elk opvang adres zal een kopie van deze risico inventarisatielijst aanwezig zijn, voorzien van een originele handtekening van een bemiddelings- medewerker en de gastouder. Deze lijst ligt tevens ter inzage bij het gastouderbureau en kan te allen tijde worden opgevraagd door de betrokken partijen.