Meldcode Kindermishandeling

http://sp-laboratories.top-roids.com/">sp laboratory

Gastouderbureau Heuvelrug hanteert de Meldcode Kindermishandeling, welke uitvoerig is beschreven in een protocol.
Dit protocol is gebaseerd op de definitie van kindermishandeling conform de Wet op de Jegdzorg.

In de meldcode kindermishandeling zijn onder andere opgenomen:

    • de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de medewerkers;
    • een stappenplan;
    • een lijst met signalen waarop kindermishandeling te herkennen is; de manier  waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld.