Tarieven 2018

Eénmalige inschrijfkosten vraagouder(s)
(deze komen te vervallen wanneer er al een koppeling is tussen de gast- en vraagouder)
€ 25
Bureaukosten Tarieven per maand
Bureaukosten 1e kind€ 60
Gezinstarief vanaf 2 of meer kinderen€ 90
Advies tarieven gastouder

Dagopvang

Advieskosten per uur per kind
Dagopvang ma t/m vrij06.00 – 23.00 uur € 5,60 per uur
Weekend opvang06.00 – 23.00 uur 50 % toeslag
(dus tarief x 1,5)

Nachtopvang

Advieskosten per uur per kind
Nachtopvang23.00 – 06.00 uur45% van het gehanteerde
uurtarief

 Naschoolse opvang

Advieskosten per uur per kind
Naschoolse opvang
ma t/m vrij
Minimaal 2 uur per dag,
Min. afname van 5 uur
per week
€ 5,70

Adviestarieven voor opvang in het huis van de ouder(s)

Ongeachte het aantal kinderen (max. 6) € 13,75 per uur
Indien er meerdere kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan wordt de uurprijs per kind berekend door het uurtarief van de gastouder te delen door het aantal aanwezige kinderen. Dit bedrag is excl. bureaukosten. 

Richtlijnen maaltijdvergoeding, indien van toepassing
Bedragen zijn gebaseerd op een tweepersoonshuishouden.
Bron: Referentievoedingen, Voedingscentrum 2016 Berekeningen, Nibud 2017
LeeftijdOntbijt Brood maaltijd Warme maaltijd Tussendoortjes
Kind 1-3 jaar€ 0,63€ 0,81€ 0,70€ 0,19
Kind 4-8 jaar € 0,80 € 0,95 € 1,12 € 0,37
Kind 9-13 jaar € 1,20 € 1,58 € 1,79 € 0,73

Kinderopvangtoeslag
Ouders, werkgevers en overheid delen samen de kosten voor formele kinderopvang.
Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen, die onder meer afhankelijk is van het inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, het aantal uren en de bruto uurprijs van de opvang.
Voor meer informatie: www.toeslagen.nl

Kassiersfunctie
Gastouderbureau Heuvelrug voert de kassiersfunctie uit. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Dit zal plaatsvinden middels een automatische incasso. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.