Samenwerkings partners


SamenwerkingspartnersBrancheorganisatie Kinderopvang
Gastouderbureau Heuvelrug is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze brancheorganisatie is een organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt.

BOinK
De oudercommissie van GOB Heuvelrug is aangesloten bij de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere, eenduidige regelgeving door de overheid. Daarnaast maakt BOinK zich sterk voor effectieve handhaving van de regelgeving en voor een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland en informeert BOinK ouders en oudercommissies over kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. In geval van conflicten biedt BOinK ondersteuning en advies.

Geschillencommissie Kinderopvang
Iedere ouder of gebruiker van een kinderopvangorganisatie heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is bij wet geregeld; de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wet geeft ook aan hoe dan gehandeld moet worden. Gastouderbureau Heuvelrug heeft tevens aanvullende maatregelen genomen. Gastouderbureau Heuvelrug is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een onafhankelijke, onpartijdige instelling, die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen er genomen kunnen worden op het moment dat er onderling niet uitgekomen wordt.

Adfira
Gastouderopvang kan fiscaal op verschillende manieren worden behandeld. Zo is er bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen opvang bij de gastouder thuis en bij de vraagouders thuis. Inkomsten van gastouders kunnen in drie verschillende bronnen van inkomen worden belast (Winst uit onderneming, loon uit dienstverband of resultaat uit overige werkzaamheden). In samenwerking met Adfira uit Langbroek heeft Gastouderbureau Heuvelrug een brochure “Gastouderopvang en belasting” uitgebracht. Deze brochure gaat in op de verschillende vormen waarin een gastouder haar werkzaamheden kan uitvoeren, onder welke fiscale categorie het inkomen kan vallen en hoeveel belasting hierover verschuldigd zal zijn. Adfira kan u van dienst zijn bij vraagstukken op fiscaal gebied. Tevens kunnen zij u adviseren bij het inrichten van uw administratie en het verzorgen van uw fiscale aangifte.