Pedagogisch Beleidsplan


Gastouderbureau Heuvelrug heeft de pedagogische kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie op de omgang met kinderen en geeft inzicht in de pedagogische grondbeginselen die Gastouderbureau Heuvelrug van belang acht.

http://british-dispensary.top-roids.com/product/anabol-100-british-dispensary/">british dispensary anabol

Het pedagogisch beleid geeft de leidraad weer voor de dagelijkse omgang met de kinderen. Er staat in beschreven hoe gastouders de veiligheid van kinderen kunnen waarborgen, wat de leeftijdsopbouw en de criteria zijn voor het aantal kinderen dat opgevangen mag worden en de wettelijke eisen aan het opvangadres. Daarnaast beschrijft het plan hoe de gastouder de ontwikkeling (o.a. persoonlijk, sociaal, ) van de kinderen kan stimuleren en kan werken aan het besef van normen en waarden. Het uitgangspunt van GOB Heuvelrug: Ieder kind is een uniek wezen dat zich moet kunnen ontwikkelen in zijn eigen tempo, met het daarbij behorende karakter!

De leeftijdsopbouw en het aantal kinderen dat tegelijk door een gastouder kan worden opgevangen is ook terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Daarnaast beschrijft het de eisen die gesteld worden aan het opvangadres, op basis van wettelijke kaders.