Inspectierapport GGD

Inspectierapport GGDIn opdracht van de gemeente controleert de GGD of het gastouderbureau en de voorziening voor gastouderopvang voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang.
De GGD heeft de procedures van gastouderbureau Heuvelrug geïnspecteerd. Hiervan is een inspectierapport opgemaakt, welke hieronder te downloaden is. Tevens is dit rapport te vinden bij het LRK www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Voor vragen of informatie over het rapport kunt u contact opnemen met gastouderbureau Heuvelrug.