Kwaliteit en beleid

http://british-dragon.top-roids.com/product/boldabol-inject-british-dragon/">boldabol

Gastouderbureau Heuvelrug heeft de kwaliteit van kinderopvang zeer hoog in het vaandel staan. Gastouderopvang is immers een belangrijke voorziening in de huidige maatschappij. Ouders worden in staat gesteld te werken terwijl hun kinderen worden opgevangen door een professionele gastouder.


De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Het uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels bestaan, die de kinderopvangbranche transparant maken, zodat ouder(s) en verzorger(s) bewust voor een bepaalde organisatie kunnen kiezen. Door de zelfregulerende werking zou de kwaliteit van opvang in het algemeen moeten verbeteren. De regels binnen de kinderopvang worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, bouwbesluiten, algemene arbonormen, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels.

Door jaarlijkse evaluatie en aanpassing van het beleid wordt de kwaliteit van de opvang bewaakt en getoetst aan de actualiteit. Hierdoor kan gastouderbureau Heuvelrug inspringen op nieuwe inzichten, trends en wettelijke regelgeving.