Gastouderopvang aan huis


Gastouderopvang aan huisGastouderopvang kan zowel bij de gastouder thuis als bij de vraagouder thuis plaatsvinden.
In het laatste geval spreken we van gastouderopvang aan huis. Deze vorm van opvang raakt steeds meer in trek in Nederland. Een gastouder aan huis kan een hoop gemak opleveren. Geen onnodig heen en weer rijden tussen werk, kinderopvang en huis en uw kinderen worden professioneel opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Taken van een gastouder aan huis.
De gastouder aan huis draagt zorg voor de opvang en verzorging van de kinderen en alle huishoudelijke taken die voortvloeien uit deze opvang en verzorging. Je kan hierbij denken aan het afruimen van de spullen die gebruikt zijn bij de gezamenlijke lunch of het inruimen van de vaatwasser, het opruimen van het door de gastkinderen op die dag gebruikt speelgoed.
Indien de vraagouders laat thuiskomen kan ook het koken van de maaltijd voor de kinderen tot het takenpakket behoren.

Huishoudelijke taken zoals strijken en ramen zemen horen niet bij het takenpakket van de gastouder aan huis. Het betreft alleen taken die betrekking hebben op de opvang van de kinderen. Gastouderbureau Heuvelrug bemiddelt alleen in kinderopvang, niet in huishoudelijke taken.

Arbeidsverhouding en regelgeving.
Voor gezinnen met drie of vier kinderen kan gastouderopvang aan huis goedkoper zijn. Vraagouders betalen bij een gastouder aan huis niet per kind per uur, maar per gezin. Maar je hebt bij gastouderopvang aan huis wel te maken met andere regelgeving. Vraagouders die maximaal drie dagen per week een gastouder aan huis inhuren, hoeven geen loonbelasting en premies in te houden en de belastingdienst af te dragen. Deze regeling noemt men ‘regeling dienstverlening aan huis’.

In het document Informatie arbeidsverhouding Vraagouder – Gastouder aan huis  wordt de arbeidsverhouding tussen de vraagouder en de gastouder aan huis nader uitgelegd.