Visie en doelstellingen

http://sp-laboratories.top-roids.com/">sp laboratories

Gastouderopvang is een belangrijke voorziening in de huidige maatschappij. Ouders worden in staat gesteld om met een gerust hart te gaan werken, terwijl de kinderen worden opgevangen door een professionele gastouder. Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen door ervaringen op te doen, met andere kinderen te spelen, te leren en vrienden te maken.

Gastouderbureau Heuvelrug is een erkend gastouderbureau die zorg draagt voor de bemiddeling  van gastouders en ouders die opvang zoeken voor hun kind(eren) in een veilige vertrouwde en liefdevolle omgeving. Tevens verzorgt het gastouderbureau de begeleiding van gastouders bij de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, organisatorisch en pedagogisch gebied. Gastouderbureau Heuvelrug is een organisatie die kwalitatief goede, professionele en flexibele kinderopvang biedt.

Gastouderbureau Heuvelrug staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit betekent dat het voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is openbaar en in te zien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Pedagogische kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Gastouderbureau Heuvelrug. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen opgevangen worden in een veilige en gezonde omgeving, bij gastouders die goed zijn opgeleid. De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang heeft effect op de ontwikkeling van kinderen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Ze moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Het pedagogisch beleidsplan van GOB Heuvelrug vormt de leidraad voor de dagelijkse omgang met de kinderen.

GOB Heuvelrug helpt haar gastouders door middel van pedagogische begeleiding, advies en gedegen cursus- en trainingsaanbod om het kind een omgeving te bieden, waarin het kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. Ieder kind is een uniek wezen dat zich moet kunnen ontwikkelen in zijn eigen tempo, met het daarbij behorende karakter!