Kinderopvang toeslag

http://british-dispensary.top-roids.com/product/finaplix-100-british-dispensary/">buy finaplex

Ouders die gebruik maken van gastouderopvang, komen mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U krijgt recht op kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het kind staat ingeschreven op uw woonadres
 • Het gastouderbureau en gastouder staan in het LRK zijn vermeld. Gastouderbureau Heuvelrug en de bij gastouderbureau Heuvelrug aangemelde gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • U dient met het gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst te hebben
 • U werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner.
  Bij een eenoudergezin gelden dezelfde voorwaarden.
 • U of uw partner betaald mee aan de kosten voor de kinderopvang.
 • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het kind waar u kinderopvangtoeslag voor aanvraagt zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Pleegkinderen, stiefkinderen en adoptiekinderen worden beschouwd als eigen kinderen van de gastouder.

Er bestaan een aantal situaties waar aanvullende regels voor bestaan, namelijk:

 • Wanneer u co-ouder bent
 • Wanneer u alleenstaande ouder bent
 • Wanneer u opvang nodig heeft om sociale of medische redenen
 • Wanneer u werkeloos bent geworden, weer gaat werken of een traject gaat volgen.

Kijk voor de aanvullende regels op bovenstaande situaties  en voor meer informatie over kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl.


Indien u behoefte heeft aan persoonlijk advies m.b.t. kinderopvangtoeslag of overige belastingtechnische vragen, kunt u contact met Gastouderbureau Heuvelrug opnemen.