Privacyverklaring

http://pharmacom-labs.top-roids.com/">pharmacom steroids

GOB Heuvelrug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt er heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

http://british-dragon.top-roids.com/product/turanabol-tablets-british-dragon/">turanabol tablets

GOB Heuvelrug doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GOB Heuvelrug houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat GOB Heuvelrug in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als GOB Heuvelrug deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

GOB Heuvelrug is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met GOB Heuvelrug wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Algemene administratie
 2. Financiële administratie
 3. EHBO
 4. Nieuwsbrief
 5. Dienst Justis en Personenregister
 6. LRK
 7. Verwerking van persoongegevens van medewerkers
 8. Website GOB Heuvelrug
 9. Algemene administratie

Persoonsgegevens van vraag- en gastouders en medewerkers worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Algemene administratie;
 • Opmaken en het uitvoeren van overeenkomsten vraagouder – GOB Heuvelrug, gastouder – GOB Heuvelrug, vraagouder – gastouder;
 • Gespreksverslagen (evaluatie, voortgang en intake);
 • Risico Inventarisatie rapport per opvanglocatie;
 • Communicatie met de gemeente;
 • Digitaal ondertekenen van documenten;
 • Mailverkeer;

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdrachten: vraagouder(s) – GOB Heuvelrug, Gastouder – Vraagouders, Gastouder – GOB Heuvelrug
 • Aanvraag LRK nummer en publicatie op landelijkregisterkinderopvang.nl

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkzaam bij organisatie

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Etnische afkomst
 • Gegevens over gezondheid (oa. Zwangerschap, allergie, etc)
 • Gegevens over seksuele geaardheid
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen
 • Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Bsn-nummer

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de (voorbereiding op de) looptijd van de arbeids / bemiddelingsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 1. Financiële administratie en toegang urensysteem

Persoonsgegevens van vraag- en gastouders en medewerkers worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Facturatie en financiële administratie;
 • Administratie opvanguren
 • Communicatie met de belastingdienst;
 • Mailverkeer;
 • Opmaken offerte

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Formulier automatische incasso
 • Urensysteem
 • Facturatiesystemen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/ wachtwoord)

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Salarisgegevens

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de (voorbereiding op de) looptijd van de arbeids- / bemiddelingsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 1. EHBO

Persoonsgegevens van gastouders worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Algemene administratie.
 • Communicatie met de EHBO aanbieder;
 • Mailverkeer;

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • EHBO certificaten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkzaam bij organisatie
 • EHBO nummer

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst van de gastouder met GOB Heuvelrug

 

 1. Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van vraag- en gastouders worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verzenden van de nieuwsbrieven;

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding nieuwsbrief. Indien gewenst kan men zich afmelden.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Email-adres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst met GOB Heuvelrug.
 1. Dienst Justis en Personenregister

Persoonsgegevens van gastouders, huisgenoten van gastouders en vrijwilligers en medewerkers worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Algemene administratie.
 • Communicatie met de gemeente;
 • Aanvraag digitale VOG dienst Justis
 • Communicatie met de GGD;

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Aanvraag digitale VOG
 • Personenregister

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • geboorteplaats
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/ wachtwoord)

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen
 • Bsn-nummer

 

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de aanvraag van de VOG
 • Gedurende de koppeling met GOB Heuvelrug in het Personenregister
 1. LRK

Persoonsgegevens van vraag- en gastouders worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Algemene administratie.
 • Communicatie met de belastingdienst;
 • Opmaken van overeenkomsten vraagouder – gastouder; gastouder – GOB Heuvelrug
 • Vermelding lrk nummer op offerte
 • Communicatie met de gemeente;
 • Communicatie met de GGD

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkzaam bij organisatie

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen
 • Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Bsn-nummer

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de (voorbereiding op de) de LRK registratie met een koppeling met GOB Heuvelrug
 1. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Algemene administratie.
 • Facturatie en financiële administratie;
 • Communicatie met de belastingdienst;
 • Communicatie met het UWV
 • GGD

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Arbeidsovereenkomst met medewerkers
 • Salarisadministratie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Provincie
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Werkzaam bij organisatie
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Etnische afkomst
 • Gegevens over gezondheid (oa. Zwangerschap, allergie, etc)
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen
 • Salarisgegevens
 • Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is
 • Bsn-nummer

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de (voorbereiding op de) looptijd van de overeenkomst van opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 1. Website www.gastouderbureauheuvelrug.nl

Persoonsgegevens van leden van de Oudercommissie en medewerkers worden door GOB Heuvelrug  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Website Gastouderbureau Heuvelrug

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Foto’s OC leden en medewerkers op de website. Hiervoor wordt schriftelijk toestemming gevraagd

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GOB Heuvelrug de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Foto

Uw persoonsgegevens worden door GOB Heuvelrug opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap OC overeenkomst en gedurende het in dienst zijn bij GOB Heuvelrug.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan GOB Heuvelrug verstrekt kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt GOB Heuvelrug gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van de algemene administratie;
 • Het verzorgen van de website;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven;
 • Het verzorgen van de EHBO diploma’s;
 • Het voorbereiden van een digitale ondertekening van documenten
 • Het aanvragen van (het digitaal klaarzetten van) een VOG
 • Het aanvragen van een LRK nummer
 • Algemene communicatie tussen vraag- en gastouders en GOB Heuvelrug
 • Gegevensverstrekking aan de belastingdienst
 • Koppelingen in het Personenregister

GOB Heuvelrug geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij een derde partij (bijvoorbeeld GGD) op wettelijke basis informatie opvraagt. Met de partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten (te noemen verwerkers) maakt GOB Heuvelrug hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal GOB Heuvelrug de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij GOB Heuvelrug opvraagt. In een dergelijk geval dient GOB Heuvelrug medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan GOB Heuvelrug persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

GOB Heuvelrug verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

GOB Heuvelrug verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GOB Heuvelrug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

GOB Heuvelrug heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft GOB Heuvelrug bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GOB Heuvelrug van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • GOB Heuvelrug hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • GOB Heuvelrug pseudonimiseerd en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • GOB Heuvelrug maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Deze worden bewaard achter slot en grendel.
 • GOB Heuvelrug test en evalueert regelmatig onze maatregelen;
 • De medewerkers van GOB Heuvelrug zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Binnen GOB Heuvelrug hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke GOB Heuvelrug van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door GOB Heuvelrug of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door GOB Heuvelrug te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. GOB Heuvelrug kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.

Mag GOB Heuvelrug uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt GOB Heuvelrug u hierover direct contact met een medewerker van GOB Heuvelrug op te nemen. Komt GOB Heuvelrug er met u samen niet uiten wij er samen met u niet uit uur dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan telefonisch of per mail contact op met GOB Heuvelrug!

Contactgegevens

GOB Heuvelrug
Langbroekerdijk A 84
3947 BK Langbroek

info@gastouderbureauheuvelrug.nl
Telefoonnummer: 0343 – 740 000