Oudercommissie

http://british-dragon.top-roids.com/">british dragon

OudercommissieDe instelling van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor elk gastouderbureau die voortkomt uit de Wet kinderopvang. Maar naast de wettelijke verplichting is er nog een aantal andere aspecten die maakt dat ouders het belangrijk vinden lid te zijn van de oudercommissie.

http://pharmacom-labs.top-roids.com/product/pharma-mix-3-pharmacom-labs/">pharmacon steroids

Ouders vinden de zorg voor kinderen heel erg belangrijk. Als ouder willen ze immers het beste voor hun kind. Zij willen daarom dat ze de beste zorg krijgen, ook op momenten dat ze er zelf niet voor hun eigen kind(eren) kunnen zijn. Een oudercommissie heeft een grote stem binnen Gastouderbureau Heuvelrug. Hierdoor kan zij een belangrijk steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden en kan  advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

  • Het kwaliteitsbeleid van gastouderbureau Heuvelrug
  • Het pedagogische beleidsplan
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders
  • Tariefstelling voor de gastouderopvang

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien van kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders bij de directie van het gastouderbureau. De oudercommissie is aangesloten bij de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK). BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere, eenduidige regelgeving door de overheid

Heeft u ideeën, suggesties of een vraag aan de oudercommissie van gastouderbureau Heuvelrug, schroom dan niet! U kunt de oudercommissie bereiken via onderstaand e-mail adres. Hier kunt u zich eventueel ook aanmelden als lid van de oudercommissie.

E-mailadres Oudercommissie gastouderbureau Heuvelrug: oudercommissiegobheuvelrug@gmail.com