Werkwijze

http://bmpharmaceuticals.top-roids.com/">bm pharmaceuticals

WerkwijzeDe oriëntatie/aanmelding
Op het moment dat u bij Gastouderbureau Heuvelrug heeft aangegeven, meer te willen weten over de werkwijze van het gastouderbureau, dan draagt zij er zorg voor dat u de informatie krijgt om een goede beslissing te kunnen nemen voor de opvang van uw kind(eren). Indien er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met Gastouderbureau Heuvelrug opnemen. U kunt uw gegevens achter laten (naam en telefoonnummer en wensen) op het contactformulier, ons telefonisch benaderen of per e-mail. Eén van de bemiddelingsmedewerkers neemt dan contact met u op.

Indien u enthousiast bent over Gastouderbureau Heuvelrug en u wilt zich als vraagouder aanmelden, dan kunt u de desbetreffende formulieren invullen en retourneren. Deze formulieren zijn ook digitaal in te vullen en te vinden onder Inschrijving.

Het intakegesprek
Zodra Gastouderbureau Heuvelrug de gegevens van u als vraagouder heeft ontvangen neemt een van de bemiddelingsmedewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek vertelt de bemiddelingsmedewerker u over de werkwijze van gastouderopvang en brengt zij uw wensen en ideeën met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) in kaart. Hiermee gaat Gastouderbureau Heuvelrug op zoek naar een geschikte gastouder. Indien u zelf al een geschikte gastouder heeft gevonden, vervallen de twee volgende stappen.

Werving gastouder
Aan de hand van de informatie die het gastouderbureau van u heeft ontvangen gaat de zoektocht van start. Gastouderbureau Heuvelrug kijkt allereerst in het eigen bestand van gastouders. Wanneer het bestaande bestand geen mogelijkheden biedt, zal er een wervingscampagne worden opgestart om een geschikte gastouder voor een vraaggezin te vinden. Hoe snel de bemiddeling verloopt hangt niet alleen van het aanbod van gastouders af, maar ook van de specifieke wensen en van het aantal uren opvang dat nodig is.

De kennismaking
Wanneer Gastouderbureau Heuvelrug een vraaggezin en een gastgezin heeft gevonden, stellen het vraaggezin en de gastouder zich aan elkaar voor. Dit gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek in het huis waar de opvang voor het kind(eren) zal plaatsvinden. De bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Heuvelrug kan hierbij op verzoek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek komt er naar voren of het ‘klikt’ van beide kanten. Indien dit niet het geval is, zoekt Gastouderbureau Heuvelrug verder. Het is belangrijk dat het van beide kanten goed voelt, want pas dan laat u uw kind met een gerust hart bij de opvang achter. Het gaat om het welbevinden van de kinderen en dat is goud waard!

De koppeling
Is de kennismaking van beide kanten een succes, dan zal Gastouderbureau Heuvelrug met de betrokken partijen een contract opstellen, waarin onder andere de afspraken over de opvangdagen en –tijden en de financiële kant van de zaak zijn opgenomen.
Tijdens het koppelingsgesprek worden de zakelijke en praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van het contract. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, etc. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in het opgestelde contract. Zowel de vraag- als de gastouder ontvangen voor het koppelingsgesprek een concept van dit contract en na het koppelingsgesprek en de ondertekening, krijgen zowel vraag- als gastouder het contract en bijbehorende bijlagen. Het Gastouderbureau Heuvelrug houdt een exemplaar in het dossier. De koppeling is nu een feit.

De proefperiode
Er geldt een proefperiode van 8 weken. In de proefperiode wordt bekeken of het kind zich prettig voelt in de opvangsituatie. Daarnaast is ook het contact dat opgebouwd wordt tussen ouder en gastouder een punt van aandacht. De bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Heuvelrug zal in deze periode contact opnemen met zowel de vraag- als de gastouder over het verloop van de opvang, ook wel het twee maanden evaluatiegesprek genoemd. Mocht er eerder contact nodig zijn, dan verneemt het gastouderbureau dit via de vraag- of gastouder. Als de opvang voor alle partijen naar wens verloopt en / of de afspraken zoals overeen gekomen in het contract ook haalbaar blijken te zijn, zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken. Indien nodig zal de overeenkomst worden aangepast.

Evaluatie en begeleiding
Uw bemiddelingsmedewerker van Gastouderbureau Heuvelrug blijft uw aanspreekpunt. Zo zal er ieder jaar met vraag- en gastouders een voortgangsevaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en om eventueel nieuwe afspraken te maken. Gastouderbureau Heuvelrug maakt een kort verslag van deze evaluatie, dat tevens dient als uitgangspunt bij een volgend evaluatiemoment. Als u tussendoor vragen heeft met betrekking tot de opvang kunt u altijd contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker.