Financieel nieuws voor ZZP gastouders

‘KennisNetwerk GastouderOpvang start petitie om aandacht te vragen voor problemen rondom zelfstandig ondernemerschap gastouder’
Bron: http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl

  • Vanaf augustus 2016 zorgt een rechterlijke uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden in Hoger Beroep voor onrust en verbazing in de gastouderopvang. De gastouder in kwestie zou geen zelfstandig ondernemer zijn. De belangrijkste motivatie van het gerechtshof zou zijn dat de rol van het gastouderbureau dermate groot zou zijn, dat een gastouder onvoldoende zelfstandig zou zijn om als ondernemer gezien te worden. De uitspraak, die overigens door geen van beide partijen was ingebracht, is een verkeerde aanname en daarmee helemaal niet representatief voor de relatie tussen de ouder, gastouder en gastouderbureau, zoals bedoeld is in de Wet Kinderopvang. Toch heeft de Belastingdienst deze uitspraak aangegrepen om als voorbeeld te dienen voor andere gastouders. KennisNetwerk GastouderOpvang ziet de volgende situaties met lede ogen aan:
  • Aangiften Winst Uit Onderneming van gastouders worden afgewezen op basis van de uitspraak van 17 augustus.
  • Gastouders die in voorgaande jaren als ondernemer een soortgelijke aangifte deden en ook als zodanig door de Belastingdienst geaccepteerd werden krijgen een brief dat ze nu ineens aangifte moeten doen als Resultaat Overige Werkzaamheden refererend naar de uitspraak van 17 augustus.
  • Bezwaarschriften worden afgewezen, zonder inhoudelijk behandeld te worden.
  • Gespreksverslagen uit mondelinge toelichtingen van gastouder met de Belastinginspecteur geven te lezen dat de inspecteur de gastouder in veel gevallen gelijk geeft en ook daadwerkelijk als ondernemer ziet, maar melden dat ze kunnen niets anders kan doen dan zich confirmeren aan de uitspraak van het Hof.

DE PETITIE IS HIER TE TEKENEN

Over de Gastouderopvang
Gastouderopvang is een unieke sector. Ouders (hun opdrachtgevers) kiezen bewust voor deze vorm van kinderopvang om de kleinschalige huiselijke sfeer. Eén vast gezicht voor de kinderen en korte lijnen om de afstemming over welbevinden en ontwikkeling van de kinderen optimaal te houden. Maar liefst 31.000 gastouders en 700 gastouderbureaus. Maar liefst 1/5e deel van alle kinderen in de kinderopvang gaat naar een gastouder. Dat zijn ca. 100.000 kinderen die van enkele uren tot enkele dagen per week naar hun gastouder gaan. Een ontwikkelplek om andere kinderen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Gastouders zijn professionals die met ondersteuning van het gastouderbureau tot een eigen kwaliteit op de werkvloer komen.