Nieuw betalingssysteem kinderopvang uitgesteld

Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang zal niet worden ingevoerd per 1 januari 2018, maar mogelijk geleidelijk in dat jaar of in één keer op 1 januari 2019. De nieuwe betalingswijze blijkt veel voorbereiding te vergen waardoor de latere invoering nodig is. Hierbij is tevens de doelstelling dat ouders en kinderopvanginstellingen zo min mogelijk hinder van de invoering ondervinden.

Bron: www.kinderopvangsupport.nl en SRA

Het nieuwe systeem van de kinderopvang moet straks meer eenvoud en zekerheid voor ouders opleveren. Zodra dit systeem wordt ingevoerd ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Ouders betalen de ouderbijdrage aan de kinderopvang straks via een ‘digitale portemonnee’ aan DUO, die met deze bijdrage en de overheidsbijdrage de facturen betaalt van de kinderopvanginstellingen.

Ouders krijgen in het nieuwe systeem voor de kinderopvang daardoor niet meer te maken met de belastingdienst, maar enkel met DUO en de kinderopvanginstelling zelf. Ouders hoeven dan ook geen gegevens over de kinderopvang meer door te geven aan de belastingdienst. De kinderopvanginstelling gaat de afname van kinderopvang namelijk zelf doorgeven aan DUO.

Let op! Het is dus op dit moment nog onduidelijk wanneer het nieuwe systeem voor de kinderopvang uiteindelijk wordt ingevoerd. Het zal geen 1 januari 2018 worden, maar later dat jaar of mogelijk zelfs pas in 2019.