Tekort aan gastouders in regio Heuvelrug

‘Tekort aan gastouders in regio Heuvelrug’

HEUVELRUG Het aantal ouders die op zoek is naar een gastouder, is in de afgelopen jaren fors gestegen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug. Waar het aantal zogenaamde ‘vraagouders’ toeneemt, blijft het aantal ‘gastouders’ achter. Gastouderbureau Heuvelrug trekt daarom aan de bel en zoekt met spoed naar gastouders, zowel in eigen woning als aan huis.

Eigenaren van het Gastouderbureau Heuvelrug, Ellen Kuipers en Tamara de Boer, denken dat het vooral te maken heeft met een trend die verandert. ,,Waar eerst veel ouders kozen voor een kinderdagverblijf, wegen steeds meer mensen af wat er bij hun gezinssituatie past: een gastouder of een andere opvangvorm.

AAN HUIS ,,Juist de vraag naar gastouderopvang aan huis is enorm toegenomen”, aldus Kuipers, die dit fenomeen onder andere toerekent aan de komst van de vele continuroosters, de economische groei en het feit dat er steeds meer mensen ervaringen van anderen horen over ,,hoe prettig het is als een gastouder in de woning van de ouders opvang verleent.”

FUNCTIE Die combinatie heeft volgens Kuipers en De Boer vooral te maken met de functie die een gastouder vervult. ,,Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Ze moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een kind zich veilig en vertrouwd voelt, met plezier kan spelen en zich kan ontwikkelen”, legt De Boer uit. ,,De setting is kleinschaliger, waardoor er meer aandacht mogelijk is voor het individuele kind.”

GROEI De groei ligt niet enkel en alleen binnen de regio Utrechtse Heuvelrug. Ook in de andere werkgebieden, zoals Zeist, Woudenberg en Wijk bij Duurstede, stijgt het aantal aanvragen. ,,Het is enkel al te zien aan onze eigen interne groei. Het feit dat ons personeelsbestand is verdubbeld, laat zien dat er steeds meer vraag is naar gastouderopvang”, aldus de eigenaren.

Gastouderbureau Heuvelrug roept (toekomstige) gastouders op om zich aan te melden bij GOB Heuvelrug. Op www.gastouderbureauheuvelrug.nl is meer informatie te vinden.