Hoge aanslag kinderopvangtoeslag 2014

Begin januari werd door RTL 4 en BOINK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopnvang, het nieuws naar buiten gebracht dat er vermoedelijk door de belastingdienst een fout was gemaakt met de berekening van de kinderopvangtoeslag 2014. Het zou gaan over een teveel afgenomen aantal uren waardoor ouders in de week van 4 januari 2016, een aanslag van enkele honderden tot duizenden euro’s hebben ontvangen. Boink heeft naar aanleiding hiervan contact gehad met de belastingdienst. Zij hebben bevestigd dat het inderdaad zou gaan om enkele duizenden gevallen.

Bronnen: www.boink.nl en www.kinderopvang.nl

Op basis van de aangeleverde gegevens van de kinderopvangorganisaties zijn definitieve berekeningen gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie. De Belastingdienst/Toeslagen heeft geen inzicht in wèlke definitieve berekeningen gebaseerd zijn op onjuiste gegevens, daarom is het nodig dat u zelf actie onderneemt. BOinK heeft de Belastingdienst nadrukkelijk verzocht ouders tegemoet te komen. Dat heeft het volgende opgeleverd:

  • u moet binnen 6 weken bezwaar aantekenen (zie hieronder). Wij raden u echter aan om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in te dienen. Ook als u BOINK een kopie van uw naheffingsformulier heeft toegestuurd dient u bij de Belastingdienst bezwaar te maken.
  • nadat de Belastingdienst uw bezwaar heeft ontvangen krijgt u ‘uitstel van betaling’: u hoeft het bedrag (nog) niet terug te betalen en verdere terugvorderingsmaatregelen (ook verrekeningen) worden voorkomen
  • voor een snellere afhandeling worden de bezwaarschriften kinderopvangtoeslag 2014 door een apart team behandeld. De duur van de bezwaarprocedure is ons op dit moment niet bekend

Bezwaar aantekenen

Maak zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening (deze vindt u op de brief met de naheffing) bezwaar. Volg onderstaande stappen:

  1. Download het bezwaarformulier van de belastingdienst.
  2. Vul uw gegevens in bij de onderdelen 1, 2, 6 en 8. Houd het (de) burgerservicenummer(s) van uw kind(eren) bij de hand. Geef bij punt 6 aan dat u de naheffing niet betaalt voor het bezwaarschrift is behandeld, voeg bijvoorbeeld de volgende zin toe: “Zolang deze bezwaarprocedure loopt, zal ik de naheffing niet voldoen”.
  3. Print het formulier.
  4. Onder teken het formulier.
  5. Voeg de jaaropgave(n) van uw kinderopvangorganisatie toe.  Voor elk kind moet er een aparte jaaropgave worden toegevoegd. Jaaropgave(n) (nog) niet ontvangen? We zijn nog in overleg met de Belastingdienst wat dan te doen. Voor nu adviseren wij het volgende, mocht dit wijzigen dan laten we dat hier weten. Vraag de jaaropgave(n) bij uw kinderopvangorganisatie op. Ontvangt u de jaaropgave(n) pas 6 weken na de datum van de definitieve berekening, stuur dan nu alvast het bezwaarformulier op en voeg bij punt 6 de volgende zin  toe: “Op dit moment ben ik nog niet in het bezit van de jaaropgave(n) van mijn kinderopvangorganisatie. Deze stuur ik na zodra ik erover beschik.`
  6. Stuur het bezwaarformulier met de jaaropgave(n) naar het adres dat u onderaan het bezwaarformulier vindt.

BOinK geeft aan zich in te zetten om ouders zo goed mogelijk te informeren maar is niet verantwoordelijk voor het bezwaarschrift dat u instuurt en niet aansprakelijk voor de eventuele acties die hieruit voortkomen danwel de beslissing van de Belastingdienst. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.