Kinderopvang steeds vaker gastouder of zzp’er

De vraaguitval in de kinderopvang lijkt vooral grote kinderopvangorganisaties te hebben geraakt. Tegelijkertijd groeide het aantal organisaties met maar één werkzaam persoon zoals gastouders en zzp’ers.

Bron: http://www.kinderopvangtotaal.nl/

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 juli 2015 telde Nederland ruim 7.100 kinderopvangorganisaties die door één persoon worden gerund. Dat is zes keer meer dan in 2007. In totaal bestaat ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties uit één werkzaam persoon.

Kleinschalige kinderopvang

De kwartaalcijfers van het ministerie van Sociale Zaken, gebaseerd op cijfers van het CBS, toonden aan dat het aantal kinderopvangorganisaties maar bleef stijgen. Dit ondanks de vraaguitval. Deze groei is vooral te merken bij kleinschalige kinderopvangorganisaties. In het derde kwartaal van 2015 steeg het aantal kinderopvangorganisatie met één werkzaam persoon met bijna 500 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2007. Het aantal bedrijven met meer dan 100 werkzame personen nam de laatste jaren juist af.