Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

De Kamer heeft vorige week ingestemd met het Belastingplan. Onderdeel hiervan is een extra uitgaven van 100 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag vanaf 2017. Vanaf januari besparen ouders al honderden euro’s per jaar op de kosten voor kinderopvang. Dit vanwege de eerder aangekondigde verhoging van de toeslag met 290 miljoen euro. Kinderopvang wordt zo voor ouders goedkoper. Het bespaart een gezin al snel zo’n 100 euro per maand. Tevens creëert deze impuls naar verwachting ruim 10.000 banen.

Bron: www.kinderopvang.nl

“Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen in Nederland. De politiek lijkt hiermee onze herhaaldelijke oproep om meer geld in de kinderopvang te investeren serieus te nemen”, aldus Leo Houwen, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderopvang als banenmotor
De naar verwachting ruim 10.000 nieuwe banen, die gaan ontstaan doordat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan, dragen bij aan het realiseren van meer dan 30 procent van de kabinetsdoelstelling om de komende jaren 35.000 banen te creëren. Daarmee levert de kinderopvang de grootste bijdrage aan de beoogde banengroei van het belastingplan. Daarnaast krijgt de arbeidsparticipatie buiten de branche een impuls van ruim 65.000 werkende ouders die weer gebruik gaan maken van kinderopvang. Dit concludeert bureau Buitenhek die hier in opdracht van de Brancheorganisatie onderzoek naar deed.

Inzet onderuitputting voor gelijke kostenverdeling
De overheid financiert de in totaal 390 miljoen euro nog steeds uit de onderbesteding op de huidige kinderopvangbegroting, ontstaan omdat minder ouders dan voorzien gebruik maken van kinderopvang. De onderbesteding loopt op van 300 miljoen euro in 2016 tot 450 miljoen euro in 2019. Met deze nieuwe financiële impuls ontstaat een evenwichtigere verdeling van kosten voor kinderopvang voor ouders, overheid en werkgevers.
Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het Belastingplan.